Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Pełnomocnik Rektora
ds. z osób
z niepełnosprawnościami

mgr Henryk Cebrat
43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek B, pokój 117
+48 338279344
hcebrat@ath.bielsko.plkonto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261
 

Informacje dla studentów Z niepełnosprawnOŚcIAMI

Pełnomocnik Rektora udziela konsultacji dla studentów z niepełnosprawnościami w zakresie realizacji Zarządzenia Rektora NR 1588/2020/2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wsparcia udzielanego przez ATH studentom i doktorantom z niepełnosprawnością.

Pobierz plik / Regulamin wsparcia

--------------------
Uczelnia udziela wsparcia w zakresie wyrównania szans edukacyjnych studentów i doktorantów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności i podejmuje działania w kierunku likwidacji istniejących na jej terenie barier organizacyjnych i architektonicznych. Udziela również wsparcia pracownikom Uczelni, którzy mają kontakt ze studentami i doktorantami z niepełnosprawnością. Uczelnia wspiera studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami w procesie kształcenia przez:

  • możliwość korzystania z pomocy asystenta dydaktycznego;
  • możliwość zmiany sposobu uczestnictwa w zajęciach (np. poprzez uczestnictwo za pomocą wideokonferencji lub zwiększenia dopuszczalnej liczby godzin nieobecności na zajęciach z opcją nadrobienia ich w sposób ustalony z prowadzącym zajęcia),
  • możliwość zmiany miejsca/ terminu egzaminu,
  • wydłużenie czasu trwania egzaminu/zaliczenia.

Uczelnia wypłaca studentom z niepełnosprawnościami stypendia w wysokości:
⎯ I grupa (orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności) 1800,00 zł;
⎯ II grupa (orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności): 800,00 zł;
⎯ III grupa (orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności): 500,00 zł.

        
Warto odnotować, że zajęcia egzaminy odbywają się w miejscach wolnym od barier architektonicznych. Na terenie Akademii Techniczno-Humanistycznej znajdują się oznakowane miejsca parkingowe, jak również infrastruktura dla wózków inwalidzkich: windy (za wyjątkiem budynku „B”), progi, podjazdy, toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto, na postawie porozumienia władz Uczelni z Urzędem Miasta Bielska-Białej studenci niepełnosprawni ruchowo są dowożeni do i z Uczelni. Modelowym przykładem architektonicznych działań dostosowawczych są budynki: „C” i „L”. Na terenie kampusu uczelni znajduje się nowoczesna hala sportowa.

W Czytelni Ogólnej uczelnianej biblioteki,usytuowanej na parterze budynku L, gdzie  istnieje możliwość zaparkowania samochodu blisko wejścia, a brak progów oraz wykładziny ułatwiają poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich,   znajduje się stanowisko dla osób z niepełnosprawnościami wyposażone w 23-calowy monitor, umożliwiający łatwe powiększenie tekstu, klawiaturę przystosowaną dla osób niewidomych i słabowidzących  słuchawki. Zainstalowano również oprogramowanie IVONA Text-to-Speech. Biblioteka dysponuje katalogiem on-line Prolib zawierającym opisy bibliograficzne wszystkich dostępnych w bibliotece zbiorów. Książki dostępne w Wypożyczalni można zamawiać zdalnie. W sieci uczelnianej, ze strony Biblioteki czytelnicy mają dostęp do pełnotekstowych baz danych polsko- i obcojęzycznych. Do baz na platformie EBSCO można logować się spoza sieci uczelnianej. Hasło dostępu czytelnicy mogą uzyskać drogą telefoniczną od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00 (telefon 33 82 79 272) lub wysyłając prośbę na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..Biblioteka umożliwia teżdostęp na hasło z dowolnego miejsca i na dowolnym nośniku do wersji elektronicznych podręczników akademickich z zakresu informatyki, wydawanych przez wydawnictwo HELION (platforma NASBI. Pracownicy biblioteki służą pomocą w wyszukiwaniu i dostarczaniu materiałów bibliotecznych. Upoważnione osoby mogą odbierać książki z wypożyczalni w imieniu osoby z  niepełnosprawnością. Odpowiedni wzór dokumentu można pobrać ze strony Biblioteki.

Podsumowując, system wsparcia Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej wychodzi naprzeciw potrzebom studentów z niepełnosprawnościami w zakresie  dostępności architektonicznej, dostosowania form kształcenia oraz technologii wspierających.

23 lipiec 2020
WAŻNE INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH!
Przepisy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wydłużają ważność orzeczeń o niepełnosprawności i orzeczeń o stopniu niepełnosprawności:
Czytaj dalej >
23 lipiec 2020
Zmiany w sposobie naliczania dotacji
Zmiany w sposobie naliczania dotacji przeznaczonej na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej na 2021 r. - vide. Więcej informacji znajdą Panstwo tutaj
Czytaj dalej >
17 czerwiec 2014
Kontakt

Pełnomocnik Rektora udziela konsultacji dla studentów z niepełnosprawnościami w zakresie realizacji Zarządzenia Rektora NR 1488/2020/2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wsparcia udzielanego przez ATH studentom i doktorantom z niepełnosprawnością.

Pobierz plik / Regulamin wsparcia


------------------------------
Jeśli masz pytanie zadzwoń na +48 33279344 lub napisz: hcebrat@ath.bielsko.pl

 

Czytaj dalej >